Darowizny

DAROWIZNY

 
DZIA艁ANIA
 
L.p.
Wyszczeg贸lnienie
Opis
1
UZDROWIENIE CHOREJ S艁U呕BY ZDROWIA

I. ROZLICZALNO艢膯 SK艁ADKI ZDROWOTNEJ.
1. Zaprowadzenie ewidencji sk艂adki zdrowotnej.
2. Podzia艂 sk艂adki zdrowotnej.
3. Umo偶liwienie wykorzystania sk艂adki zdrowotnej dla cel贸w wp艂acaj膮cego.
4. Umo偶liwienie wykorzystywania w艂asnej sk艂adi zdrowotnej dla bliskich cz艂onk贸w rodziny.
II. ODP艁ATNO艢膯 ZA US艁UGI UZDROWICIELI DUCHOWYCH I BIOENERGOTERAPEUT脫W.
umo偶liwienie pacjentowi wyboru korzystania z medycyny klasycznej lub medycyny skutecznej.
III. NADZ脫R NAD KOMISJAMI BIOETYCZNYMI.
1. Ujawnienie dzia艂a艅 Komisji Bioetycznych.
2. Zaprowadzenie centralnego i jawnego rejestru wynik贸w dzia艂a艅 Komisji Bioetycznych.
IV. EWIDENCJA ZAPLANOWANYCH I/LUB MASOWYCH B艁臉D脫W MEDYCZNYCH.
1. Zaprowadzenie jawnego centralnego rejestru masowych b艂臋d贸w medycznych.
2. Zaprowadzenie centralnego rejestru wszystkich b艂臋d贸w medycznych.
3. Zapewnienie procedur jawno艣ci i badania tych b艂臋d贸w.
V. UJAWNIENIE PROCEDUR MEDYCZNYCH.
1. Wszelkie procedury stosowane w medycynie powinny by膰 jawne.
2. Pacjent ma prawo do zaznajomieniem sie z przypisanymi dla niego procedurami medycznymi
3. Pacjent ma prawo do ca艂ej dokumentacji medycznej dotyczacej dzia艂ania s艂u偶b medycznych
VI. UWOLNIENIE PRAWA DO PRZYPISYWANIA LECZENIA I LEK脫W.
1. To pacjent ma prawo do przypisania sobie rehabilitacji po wypadku.
2. To pacjent ma prawo do zaordynowania sobie lek贸w kt贸re b臋da mu pomaga艂y,
3. Pozbawienia prawa do prowizji od przypisywanych pacjentowi lek贸w.
4. Pozbawienie prawa do udzia艂u w badaniach dla firm farmaceutycznych.
VII. UWOLNIENIE ZAWODU LEKARZA.
Je艣li lekarze nie sa w stanie doprowadzi膰 do samokontroli to samorzad lekarski jest imzb臋dny.
VIII. JAWNO艢膯 DZIA艁ANIA OP艁ACONEJ S艁U呕BY ZDROWIA.
1. jawno艣膰 dzia艂ania Resortu Zdrowia.
2. Jawno艣膰 wszystkich procedur zdrowotnych.
3. Jawno艣膰 dost臋pno艣ci do wszystkich procedur zdrowotnych.
4. Jawno艣膰 wykazu dost臋pnych lek贸w wraz z ich przeciwwskazaniami.
5. Jawno艣膰 wszystkich kolejek do zabieg贸w a w szczeg贸lno艣ci zmian w rtch kolejkach.
6. Jawno艣c koszt贸w wszystkich procedur medycznych.
7. Jawno艣c odpowiedzialno艣ci za b艂臋dne prowdzenie procedur.

 

Potrzebna kwota 3.300.000,- PLN
Termin na zebranie kwoty 31.12.2027

2

ZORGANIZOWANIE SIECI ORGANIZACJI UDROWICIELI DUCHOWYCH I BIOENERGOTERAPEUT脫W

I. UTWORZENIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH UZDROWICIELI DUCHOWYCH.
1. Ujawnienie dzia艂alno艣ci uzdrowicieli duchowych.
2. Umo偶liwienie skorzystania z us艂ug uzdrowicieli duchowych.
3. Utworzenie centralnej ewidencji us艂ug uzdrowicieli duchowych.
UTWORZENIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH BIOENERGOTERAPEUT脫W.
1. Ujawnienie dzia艂alno艣ci bioenergoterapeut贸w.
2. Umo偶liwienie skorzystania z us艂ug bioenergoterapeut贸w.
3. Utworzenie centralnej ewidencji us艂ug bioenergoterapeut贸w.

Potrzebna kwota 5.000.000,- PLN
Termin na zebranie kwoty 31.12.2027

3

POMOC OSOBOM NIEPE艁NOSPRAWNYM ZAGRO呕ONYCH WYKLUCZENIEM SPO艁ECZNYM

Pomoc osobom zagro偶onym
Wsparcie prawne dla os贸b przesladowanych
Wsparcie finansowe na zast臋pstwo procesowe
Wsparcie finansowe na koszty procesu
Wsparcie finansowe na edukacj臋 spo艂eczn膮
Wsparcie rzeczowe dla os贸b wykluczonych spo艂ecznie lub zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym

 

Potrzebna kwota 3.000.000,- PLN
Termin na zebranie kwoty 31.12.2026

4

UTWORZENIE STANDARD脫W DLA UZDROWICIELI DUCHOWYCH I BIOENERGOTERAPEUT脫W

I. OPISANIE STANDARD脫W DZIA艁A艃 UZDROWICIELI DUCHOWYCH
1. Wymaga艅 formalnych dla uzdrowicieli duchowych
2. Wymaga艅 kwalifikacyjnych dla uzdrowicieli duchowych
3. Wymaga艅 lokalowych dla uzdrowicieli duchowych
4. Procedur post臋powania w poszczeg贸lnuych przypadkach
5. Metod sprawdzenia dzia艂a艅 uzdrowicieli duchowych
II. OPISANIE STANDARD脫W DZIA艁A艃 BIOENERGOTERAPEUT脫W
III. UJAWNIENIE STANDARD脫W
1. Wyznaczenie publikatora do ujawniania standard贸w
2. Og艂oszenie i opublikowanie standard贸w uzdrawiania
IV. OPISANIE PROCEDUR SPRAWDZAJ膭CYCH DZIA艁ANIA
V. OG艁OSZENIE LIST OS脫B PROWADZ膭CYCH DZIA艁ANIA DUCHOWE LUB BIOENERGOTERAPEUTYCZNE

Potrzebna kwota 7.000.000,- PLN
Termin na zebranie kwoty 31.12.2028

5

SZKOLENIE UZDROWICIELI DUCHOWYCH BIOENERGOTERAPEUT脫W
I. OPRACOWANIE STANDARD脫W NAUCZANIA BIOENERGOTERAPEUTOW I UZDROWICIELI DUCHOWYCH
1. opracowanie minimum programowego dla bioenergoterapeut贸w i uzdrowicieli duchowych
2. Opracowanie metod potwierdzania kwalifikacji lub ich utraty
3. Opracowanie sposob贸w i metod odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania bioenergoterapeutyczne i uzdrowicieli duchowych
II. UTWORZENIE CENTRALNEJ SZKO艁Y BIOENERGOTERAPEUT脫W PRZY CECHU W BIELSKU BIA艁EJ
III. UTWORZENIE CENTRALNEJ SZKO艁Y UZDROWICIEI DUCHOWYCH W RUSINOWICACH
Opracowanie i wdro偶enie podr臋cznik贸w do nauki uzdrowiecieli duchowych i bioenergoterapeut贸w

Potrzebna kwota 11.000.000,- PLN
Termin na zebranie kwoty 31.12.2030

6

WSPARCIE DZIA艁A艃 ADMINISTRACYJNYCH

I. ZAKUP SPRZ臉TU BIUROWEGO
1. Zakup serwera internetowego.
2. Zakup serwera drukarkowego.
3. Zakup terminali komputerowych.
4. Zakup drukarki sieciowej.
II. ZAKUP POMIESZCZENIA Z WYPOSA呕ENIEM
1. Zakup pomieszcze艅 do pracy biurowej
2. Zakup mebli
3. Zakup materia艂贸w biurowych
III. UTRZYMANIE BIURA
1. Czynsz,
2. Energia,
3. Ogrzewania,
4. Czynno艣ci porzadkowe.
5. Op艂aty pocztowe.
6. Telefon.
7. Op艂aty ksi臋gowe.
8. Zakup materia艂贸w biurowych

Potrzebna kwota 1.500.000,- PLN
Termin na zebranie kwoty 31.12.2024

 

Wp艂a膰 darowizne w dowolnej wysoko艣ci
na konto bankowe nr 69 1540 1098 2324 0007 1308 0001 jako cel wp艂aty wpisa膰 na rzecz dzia艂alno艣ci statutowej Stowarzyszenia OPIIN Pomorze

 


Copyright Wszelkie prawa zastre偶one